Atestatų teikimo šventė 2017

Liepos 14 dieną Miroslavo gimnazija sukvietė gausų būrį žmonių – mokytojai, tėvai ir svečiai rinkosi į 64-os abiturientų laidos Atestatų teikimo šventę. Pagrindinis renginys vyko aktų salėje, kurią šiemet puošė ne tik gėlės, bet ir tautiniai, lietuviškumą pabrėžiantys akcentai: stilizuota Lietuvos vėliava iš margaspalvių vėjo malūnėlių, tautiniais drabužiais pasipuošę pagrindiniai šventės vedėjai. Romantiška renginio pradžia, kvietusi pamoti debesiui, ramunei nusijuokt, virto į labai rimtą, dalykišką, nuoširdžiai jautrią šventę.

Istorija primena, istorija moko...

Jei čia mirsim, tai mirsim kaip žmonės - gražiai:/ Už tėvynę, už tiesą ir laisvę./ Mūs kelian veidmainiai neužklys, neužeis -/ Jie kraujo nekalto prilaistė. (Antanas Miškinis)

Sugrįžus iš „saldžios“ kelionės

Antrą kartą dalyvavau „Gamtos kengūros“ projekte ir dar kartą patekau į lyderių turą. Buvau apdovanota VKIF diplomu ir kelione į Budapeštą. Labai džiaugiausi. Birželio 9 dieną autobusu išvykau į kelionę. Sutikau ir keletą vaikų, kurie kaip ir aš, pernai VKIF projekte buvo laimėję kelionę į Berlyną. Į Budapeštą vykome per Lenkiją, Slovakiją. Atvykus pirmą dieną lankėmės terminiuose baseinuose. Vengrijoje jų yra keletas. Antrą dieną su gidu vaikščiojome po nuostabųjį Budapeštą. Sužinojau daug apie Vengriją, jos istoriją. Buvome prie Vengrijos parlamento rūmų.

Kėlėme kvalifikaciją pagal programą „Lietuviškojo kultūrinio ir istorinio paveldo Latvijoje taikymas ugdymo procese“

Miroslavo gimnazijos vadovai bei mokytojai birželio 8-9 dienomis dalyvavo edukacinėje išvykoje „Lietuviškojo kultūrinio ir istorinio paveldo Latvijoje taikymas ugdymo procese“ (programa vykdyta Latvijoje). Programos tikslas buvo sudaryti galimybes įvairių dalykų mokytojams, vadovams, neformaliojo švietimo būrelių vadovams susipažinti su Latvijos istorijos ir gamtos paveldu bei lietuvių gyvenimu Latvijoje, kelti jų kvalifikaciją įgyjant naujų žinių, kurias būtų galima pritaikyti mokyklos veiklos ir ugdymo proceso turinio kaitoje.

Mamos mokėsi konfliktų valdymo

Birželio 5 dieną gimnazijoje vyko mokymai Ig–IVg klasių mokinių tėvams „Konfliktai. Konstruktyvus konfliktų sprendimas“. Tai paskutinis šiais mokslo metais susitikimas, organizuotas įgyvendinant Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos mokymo programą, skirtą mokinių tėvams. Šiuos mokymus vedė Alytaus miesto pedagoginės psichologinės pagalbos tarnybos psichologė Danutė Putkienė.

Ir mes Kernavėje buvom...

Birželio 4 dieną gausus būrys dainorėlių, pasakorių ir muzikantų susirinko į vieną gražiausių ir įspūdingiausių Lietuvos vietų – Kernavę, ant Pilies kalno. Čia vyko Lietuvos vaikų ir moksleivių – liaudies kūrybos atlikėjų – konkurso „Tramtatulis“ laureatų koncertas ir laureatų, diplomantų bei juos ruošusių mokytojų apdovanojimas.

Mokslo metų pabaigos šventė 2017

Birželio 2 dieną gimnazijoje vyko nepamokinio ugdymo diena „Mokslo metų pabaigos šventė“. Dienos pradžioje mokiniai ir mokytojai susirinko vestibiulyje išklausyti informacijos apie dienos programą bei numatytas veiklas. Po rikiuotės visi ėjo į savo klases: mokiniai su klasių auklėtojais įsivertino mokslo metų veiklas, aptarė apibendrintus mokinių mokymosi pasiekimus.

Pradinuko vasara Miroslavo gimnazijoje

Ankstyvą birželio 2-osios rytą Alytaus rajono pradinių klasių mokytojos skubėjo į Miroslavo gimnaziją. Jau dvyliktą  kartą šiemet būtent čia vyko pradinių klasių mokytojų tęstinio projekto „Pradinuko vasara 2017“ edukacinis seminaras „Kūrybiškumo ugdymas pradinėse klasėse, atliekant praktinius bandymus“. Atvykusius pasitiko ne tik šventiškai nusiteikę mokiniai, kurie lydėjo svečius į aktų salę, bet ir besišypsanti iš durų stiklo saulutė bei pražydusios popierinės gėlės.

I-oji mokinių konferencija. Tai buvo puiku

Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras paskutinę pavasario dieną (gegužės 31 d.) nutarė įsiklausyti jaunų žmonių balso ir minčių žalingų įpročių mažinimo srityje ir pakvietė vyresnių klasių mokinius į konferenciją „Išgirskite mus“.

Paskutinio skambučio šventė 2017

Gegužės 25-osios rytas buvo ypatingas, nes Miroslavo gimnazijoje nuaidėjo paskutinis skambutis 64 abiturientų laidai. Vestibiulyje vyriausius gimnazistus tradiciškai pasitiko jaunesnioji karta – IIIg klasės mokiniai, tačiau sutikimas buvo netradicinis, nes visus nustebino spalvingas konfeti lietus….

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Front page feed