Pražydo margučių medis

Atrodo, kad netikėtai, staiga prieš šv. Velykas mokykloje, direktoriaus kabinete, pražydo margučių medis. Bet taip tik atrodo. Kai atitoksti, supranti, kad toks grožis neatsiranda staiga - tarsi iš niekur. Gali atsirasti iš didelės meilės, iš kantrybės, iš darbštumo, gal ir iš skaudėjimo kartais...
Pasirodo, tai pradinių klasių mokytojos Angelės Narkunienės dviejų žiemų kūrinys.

Informacinių technologijų konkursas „Word“

Mokykloje vyko informacinių technologijų konkursas „Word“. Šio konkurso tikslas - ugdyti moksleivių informacinę kultūrą bei išprusimą, skatinant informacinių technologijų taikymą, sudaryti sąlygas įvairių mokyklų moksleiviams pasidalinti turimomis žiniomis ir mokėjimais, kelti mokinių mokymosi motyvaciją, išaiškinti geriausiai tekstiniu redaktoriumi WORD dirbančius moksleivius, skatinti informacinių technologijų mokytojus pasidalinti darbo patirtimi.

Miško sodinimo talka

Kalnai kelmuoti, pakalnės nuplikę!
Kas jūsų grožei senobinei tiki?
Kur toj puikybė jūsų pasidėjo?
Kur ramus jūsų ūžimas nuo vėjo,
Kai balto miško lapeliai šlamėjo
Ir senos pušys siūravo, braškėjo. ( A. Baranauskas „Anykščių šilelis“)

Galbūt ne vienam  miroslaviškiui  šie žodžiai suskamba užsukus pastaraisiais metais  į jam brangų Benderkos miškelį. Širdį suspaudžia graudumas, prisimenama mokykloje išmokta  nuniokoto miško ir sunykusios žmogaus dvasios paralelė...

Mokinių istorijos žinių konkursas „Aš gyvenu Alytaus rajone“

Miroslavo vidurinės mokyklos mokinių komanda - Agnė Dimšaitė (9kl.), Austėja Žukauskaitė (9kl.), Domantė Žukauskaitė (10kl.) ir Tautvydas Gražulis (11kl.) – balandžio 10-ąją dalyvavo  tęstiniame rajoniniame mokinių  istorijos žinių konkurse „Aš gyvenu Alytaus rajone“. 
Konkursas vyksta jau treti metai.

Biologijos pamokos Metelių regioniniame parke

Balandžio 8 dieną mes, dvyliktokai, turėjom puikią galimybę biologijos pasimokyti netradicinėje aplinkoje. Mokytoja Reda Kančienė biologijos pamokas vedė neįprastoje mokymosi aplinkoje – Metelių regioniniame parke.

9-10 klasės mokinių karjeros diena

Balandžio 9 dieną mokykloje vyko 9-10 klasės mokinių karjeros susitikimai su antstole Angele Kvaraciejiene, Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste Dalia Urboniene ir mokyklos logopede Elvina Raguckiene.

Angelė Kvaraciejienė pradėjo nuo pasakojimo apie daug pastangų pareikalavusią kelionę  svajonės link. Ji įsitikinusi, jog didelei svajonei niekas negali sukliudyti. Visuomet atsiras žmonių, kurie palaikys ir tikrai pasieksi, jei tikrai ko nors nori... Antstolė supažindino mokinius su savo profesija, antstolių vykdomomis funkcijomis, atsakė į klausimus.

Karjeros susitikimas su Odeta Bložiene „Savarankiško gyvenimo pradžia“

Jaunam žmogui labai svarbu gerai pažinti save ir profesijų pasaulį, kad galėtų tinkamai pasirinkti, kuriuo keliu eiti baigus mokyklą. Tačiau kartais nutinka taip, kad tik išvykęs iš tėvų namų jaunuolis supranta, kad ir dantų pasta, ir pienas, ir skalbimo milteliai ne tik kainuoja, bet ir savaime neatsiranda, savo „kailiu“ patiria, kaip brangu savarankiškai gyventi, nes nėra tam pasiruošę, nemoka taupyti. Kai kurie studentai dėl šios priežasties net nutraukia studijas. Todėl būtina apie tai kalbėti dar mokykloje.

1-4 klasių mokinių konkursas „Šviesoforas“

Balandžio 4 dieną mokykloje vyko pradinių (I–IV) klasių mokinių konkursas „Šviesoforas“, kuris yra Lietuvos mokinių konkurso „Saugokime jaunas gyvybes keliuose“  dalis.

Ketvirtokės rungėsi Dzūkijos regiono varžytuvėse ,,Tarmių lobynai"

Etnografijos būrelio nariai, vadovaujami pradinių klasių mokytojos Laimutės Gražulienės, nuo šių metų pradžios sėkmingai dalyvauja etnokultūriniame projekte ,,Mūsų lobynai“ ir uoliai vykdo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro numatytas projekto veiklas: mokiniai domisi savo gyvenamosios aplinkos tarme, renka ir sistemina informaciją, susijusią su savo tautos praeities išsaugojimu.

Koncertavome Globos namų gyventojams

Gražia tradicija tapo mokyklos mokinių prieššventiniai koncertai Miroslavo globos namų gyventojams. Beje, ir labai laukiami...

Štai ir šį balandžio penktadienį (4 dieną) į globos namų salę skubėjo 1-6 klasių mokiniai su savo pedagogėmis  -  pradinių klasių mokytojomis  Angele Narkuniene, Asta  Dvareckiene, Aurelija  Kuncevičiene, vokalinio ansamblio vadove  Asta Sujetiene bei slaugos ir globos būrelio vadove Aldona  Dabašinskiene. Senjorus sveikinome su artėjančiomis šventėmis: šventomis Velykomis, Motinos diena ir tiesiog su bundančiu pavasariu.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Front page feed