Rugsėjo 1-oji - Mokslo metų pradžia!

Mieli mokiniai, tėveliai, mokytojai ir svečiai,
 
kviečiame visus į Mokslo metų pradžios šventę, kuri vyks rugsėjo 1 d. (pirmadienį) 10.00 val. gimnazijos kieme.
 
_________________________________
 
Detalesnė informacija:
9.00  – Pirmoji pamoka klasėse.
10.00 val.  - Šventė gimnazijos kieme.
11.00 val. – šv.

Įgyvendinta mokinių užimtumo programa ,,Pažinimo vasara“

Rugpjūčio 18-22 d. Miroslavo gimnazijos 6-8 klasių mokiniai dalyvavo mokinių vasaros užimtumo programoje „Pažinimo vasara“.

Programos tikslas - sudaryti palankesnes sąlygas vaikams iš gausių, socialiai remtinų, vidutines pajamas gaunančių šeimų tenkinti pažinimo, lavinimosi, saviraiškos poreikius keliaujant, bendraujant, sportuojant, kuriant ir užsiimant kita pozityviai aktyvia veikla.

Programą finansavo Alytaus rajono savivaldybė.

Vyko įdomi, nuotaikinga, sveika sporto šventė

Saulėtą rugpjūčio 22-osios popietę į Miroslavo gimnazijos stadioną susirinko gausus būrys sporto entuziastų, panorusiųjų dalyvauti Miroslavo seniūnijos sporto šventėje. Šventę pradėjo  ir visus susirinkusius pasveikino Miroslavo seniūnijos seniūnas Vytautas Sinkevičius.  Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Gražulienė pristatė sporto šventės viešnias –Alytaus rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbuotojas. Jos atvažiavo su  Keliaujančia  sveikatos palapine.

Miroslavo seniūnijos sporto šventė 2014

Rugpjūčio 22 dieną  kviečiame į Miroslavo seniūnijos sporto šventę.
Šventė vyks Miroslavo gimnazijos stadione.
Pradžia – 15.00 val.
Planuojama pabaiga – 19.00 val.
Sporto programą finansuoja Alytaus rajono savivaldybė.
 
Detali renginio programa bus skelbiama rugpjūčio 19 d. 
 
Papildoma informacija teikiama tel.

Dviguba šventė

Liepos 15-oji Miroslavo mokyklai ypatinga. Tai dvigubos šventės diena – istorinė data, kai mokymo įstaiga tapo gimnazija ir brandos atestatų įteikimo pirmiesiems gimnazistams diena. 
Nepaisant prapliupusio lietaus į mokyklos pavadinimo keitimo šventę susirinko nemažai svečių: Alytaus rajono savivaldybės mero pavaduotojas Gediminas Krasauskas, švietimo ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas Vytautas Paškevičius, Miroslavo ambulatorijos gydytojas Antanas Damkus, Miroslavo seniūnijos seniūnas Vytautas Sinkevičius, Miroslavo švč.

Mokyklos pavadinimo keitimo šventė

2014 m. birželio 26 d. Nr. K-197 Alytaus  rajono  savivaldybės  taryba nusprendė pakeisti Alytaus rajono Miroslavo vidurinės mokyklos pavadinimą ir šią įstaigą pavadinti Alytaus r. Miroslavo gimnazija.  Dėl šio sprendimo 2014 m. liepos 15 dieną 18.00 val. vyks mokyklos pavadinimo keitimo šventė.

Mokyklos administracija

Įgyvendinome projektą ,,Skaidrumo laboratorija“

Septintokai, padedami socialinės pedagogės Marytės Glušauskaitės ir direktoriaus pavaduotojos ugdymui Sonatos Gražulienės, mokykloje įgyvendino projektą ,,Skaidrumo laboratorija“. 
,,Skaidrumo laboratorija“ - tai sudėtinė projekto ,,Kuriame Respubliką“ dalis - vienas iš trijų nacionalinių projektų (kiti du -,,Atgal į ateitį“ ir ,,Auginkime vieni kitus“), kuriuos rengia viešoji įstaiga ,,Pilietiškumo, demokratijos ir teisės programų centras“.  
Projekto komanda tris mėnesius (2014 m.

Ketvirtokų mokslo metų pabaigos šventė

Gegužės 30 d. mokykloje vyko šventinis renginys – ketvirtokų išleistuvės  ,,Sudie, Pradine klase“. Į šią šventę  susirinko nemažas būrys tėvelių, mokytojų, mokyklos darbuotojų.
Ketvirtokai eilėraščių posmais, spektakliuku ir dainomis pristatė savo klasę, dėkojo mokytojams, spec. pedagogei, logopedei, socialinei pedagogei už suteiktas žinias bei visokeriopą pagalbą, tėveliams – už rūpestį ir begalinę meilę...
Sėkmės tolimesniame mokslo ir žinių kelyje mokiniams linkėjo mokyklos direktorius Romualdas Gelažauskas ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Sonata Gražulienė.

Nuskambėjo paskutinis skambutis

Paskutinis skambutis – diena, kai prisimenama vaikystė ir ,,pasimatuojama“ branda...
VAIKYSTĖS PAMOKA. Vaikystė... Įspaudžia smėlyje mažas pėdeles, nubėga basa rasotomis pievomis, murzinu veidu, žemuogėtomis lūpomis. Kvatojasi, krykščia ir... staiga pajunti, kad jos nebėra. Užaugai?  Kaip gražus sapnas prabėgo 12 mokyklinių metų? Prabėgo... Bet ne veltui gal?

„Kad ne auksinės vasaros...“

Birželio 2-6 dienomis mokykloje buvo organizuojama iniciatyva Gedulo ir vilties dienai paminėti.  Pilietinėje akcijoje dalyvavo visi vyresniųjų klasių mokiniai, vadovavo istorijos mokytoja Zita Rutkauskienė.

Mokiniai stropiai, atsakingai dirbo:  gamino pačias įvairiausias „vosilkas“ - rugiagėles  (šios mėlynžiedės laukų gėlės pasirinktos šių metų akcijos simboliu) – išlankstytas, išmargintas, pieštas, karpytas...  Ant pasigamintų žiedų buvo rašomi artimųjų, žinomų žmonių - tremtinių vardai, Gedulo ir vilties dienos data.

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Front page feed