Neeilinės jaunųjų šaulių pratybos

2015 m. sausio 24 d. Karininko A.Juozapavičiaus šaulių 1-oji rinktinė organizavo neeilines pratybas  su JAV specialiųjų pajėgų kariais A/92 Civil Affairs Battalion (Airbone) ir KASP Dainavos apygardos          1-osios rinktinės kariais. Šiose pratybose dalyvavo ir mūsų gimnazijos jaunieji šauliai Austėja Žukauskaitė, Raminta Ališauskaitė ir Marynas Žilionis (II gimnazijos klasės mokiniai).

Pašventinta gimnazijos vėliava

Mokykla tapo  gimnazija, tad neišvengiami ir smagūs rūpesčiai – reikia keisti  atributiką. Dailės  mokytojas Sauliaus Gudaitis, pasitardamas su mokiniais, kolegomis, sukūrė gimnazijos herbą ir vėliavą, o sausio 20 dieną vėliavą pašventino Miroslavo Švč. Trejybės parapijos klebonas kun. Vytautas Antanas Matusevičius. Ta proga buvo aukojamos šv. Mišios už Miroslavo gimnaziją, jos buvusius ir esamus mokinius, mokytojus.

Giliname matematikos žinias

Sausio13 dieną  gimnazijoje vyko I - IV klasių gimnazistų matematikos olimpiada  (mokyklos etapas). Dalyvavo 14 mokinių: I gimnazijos kl. 2 mokiniai, IV gimnazijos kl.  4 mokiniai (mokytoja Aldona Gelažauskienė), II gimnazijos kl.  5 mokiniai, III gimnazijos kl.  3 mokiniai (mokytoja Irena Matonienė).

Vytautė Vaickelionytė – konkurso laureatė

VŠĮ „Tėviškės namai“ padeda spręsti Alytaus regiono onkologinių ligonių ir jų artimųjų socialines, psichologines bei dvasines problemas. Į savo veiklą įtraukia ir mokinius. Be kita ko, kiekvienais metais prieš Kalėdų  šventes organizuoja  konkursą „Nupiešk kalėdinį atviruką sergančiajam“.

Sausis – tėvų mėnuo

Sausio 12-30 dienomis Miroslavo gimnazijoje organizuojamos Atvirų durų dienos 1-8, I-IV gimnazijos klasių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams). Maloniai kviečiame apsilankyti gimnazijoje - stebėti pamokas, bendrauti su mokytojais, klasių auklėtojais, gimnazijos vadovais… kad mokinių mokymosi rezultatai būtų kuo geresni.

Metodinė konferencija gimnazijoje

Gruodžio 22 dieną gimnazijos mokytojai rinkosi į Metodinę konferenciją. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir Metodinės tarybos pirmininkė Sonata Gražulienė pradėdama renginį priminė, kad tokia diena, kai metų pabaigoje susirenkame pasidžiaugti nuveiktais darbais, organizuojama nebe pirmą kartą.

Kitokia – improvizacijų – diena

Ar galime mokykloje jaustis kaip namuose? Galime! Tai norėjo pasakyti Mokinių taryba gruodžio 19 d.  organizuodama akciją “Šlepetės”. Tą dieną visi - ir mokiniai, ir mokytojai - buvo raginami avėti šlepetes, kad mokykloje pasijustų lyg namuose: jaukiai, šiltai, švelniai, patogiai…

Prizinė vieta „Euro lygos“ protų kovose

Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuvoje įvedama Europos bendroji valiuta – euras. Finansų bei Švietimo ir mokslo ministerijos, norėdamos paskatinti mokinius domėtis euro įvedimu Lietuvoje bei supažindinti su praktiniais euro įvedimo aspektais, 5-12 klasių mokiniams  inicijavo projektą  „Euro lyga“.  Jį sudaro trys etapai: Euro savaitė mokyklose, „Euro lygos“ protų kovos apskričių centruose, „Euro lygos“ nacionalinis finalas.

Kam to reikia?

Gruodžio 12 dieną gimnazijoje svečiavosi Rimvydas Jurkuvėnas – motyvacijos kėlimo treneris, jaunųjų lyderių ugdymo programos „Lyderių inkubatorius“ lektorius, žinių ir kompetencijų valdymo koordinatorius. Rimvydas yra aktyvus socialinės iniciatyvos „Kam to reikia?!“ dalyvis. Jo temos populiarios ir aktualios -  pasitikėjimas savimi, teigiamas požiūris, asmeninis tobulėjimas  ir kitos . Mus, I-IV klasių gimnazistus, lektorius mokė stresą vertinti kaip galimybę.

Socialinė akcija ,,Būk matomas“

 Gruodžio 12 dieną gimnazijoje vyko socialinė akcija ,,Būk matomas“. Ją organizavo daugiavaikių šeimų asociacija ,,Mes“ ir partneriai – Kelių direkcija bei Susisiekimo ministerija. Tą dieną mokinių viršutinius drabužius šviesą atspindinčiais atšvaitais dekoravo Gausių šeimų centro "Skruzdynėlis" vadovė Ramunė Noruišienė ir Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyrio bendruomenės pareigūnas Gytis Gelčys. 

Puslapiai

Užsiprenumeruoti Front page feed